Fiziki və hüquqi şəxslərinn ərizələrinin başqa fiziki və hüquqi şəxslərə verilməsi