Şəxsin müəyyən yerdə olması faktının təsdiq edilməsi