Borcun araşdırılması və borcun olmaması (və ya olması) barədə sənədin verilməsi