Məcburi köçkün qrupuna aid abonentlərin yeni arayışlarının qəbulu