Miras paya sərəncam verilməsinə dair müqavilənin təsdiqi