Nəqliyyat vasitəsinə sərəncam verilməsinə dair etibarnamənin təsdiqi