Nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilməsinə dair etibarnamənin təsdiqi