Daşınmaz əmlakın pulsuz verilməsi barədə renta müqaviləsinin təsdiqi