Daşınmaz əmlakın haqq müqabilində verilməsi barədə renta müqaviləsinin təsdiqi