Texniki şərtin verilməsi (su təchizatı və tullantı sularının axıdılması sisteminə qoşulma)