Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Smart tipli suölçən cihazın əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi və əvvəlki kartda qalan sərfiyyatın yeni karta köçürülməsi