Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mexaniki tipli suölçən cihazların smart tipli suölçən cihazlarla əvəz olunması səbəbindən yeni smart kartların verilməsi