Bakı və Sumqayıt üzrə növbəlik statistika

Rayonar üzrə növbəlik statistika

Xidmət göstərilmiş şəxslərin sayı
Növbədə gözləyən şəxslərin sayı